by on June 21, 2020
281 views

İkamet Şartı Yok: İki Belediyeye 3750 TL Maaşla Memur Alımı Yapılacak

İki şehirde belediyeler bünyesine , farklı kadrolarda istihdam etmek üzere memur alımı yapılacağına yer verildi. İkamet şartının aranmadığı memur alımında başvuru bilgileri haberimizde.

İki belediyeye 3750 TL maaşla memur alınacak.

İki farklı belediye , Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu ilan resmi internet adresi üzerinden yayımladığı duyurularda, farklı kadrolarda istihdam etmek üzere memur alımı yapacağını duyurdu. KPSS puanı ile yapılacak memur alımında başvuru bilgileri ile başvurunun kabul edileceği tarihler yazımızda.

ALIM YAPAN BELEDİYELER

Kamu ilanları sayfasında yayımlanan duyuruya baktığımızda Bekilli Belediye Başkanlığı (Denizli) ve Azatlı Belediye Başkanlığı (Niğde) bünyesine toplamda 9 memur alındığı görüldü. 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İki ilana başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel koşulları taşıması gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

İKAMET ŞARTI YOK

İki belediye tarafından yayımlanan memur alımı ilanlarında ikamet şartının aranmadığına yer verildi.

ALIM YAPILAN KADROLAR - MEZUNİYET - KPSS ŞARTI VE BAŞVURU TARİHLERİ

Azatlı Belediye Başkanlığı 'nın 1 memur alımında detaylar şu şekilde

Başvuru tarihleri: 6-10 Temmuz 2020.

Bekilli Belediyesi tarafından yayımlanan ilanın detayları şu şekilde:

Başvuru tarihleri: 14-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında

Posted in: Agenda, Business, Society
Be the first person to like this.